"Que foi Passar a Serra"

O que foi passar a serra
e non quis servir a terra,
é ora, entrant' a guerra, 
que faroneja?
Pois el agora tan muito erra, 
maldito seja!

O que levou os dinheiros
e non troux' os cavaleiros,
é por non ir nos primeiros 
que faroneja?
Pois que ven cõnos prestumeiros, 
.....maldito seja!

O que filhou gran soldada
e nunca fez cavalgada,
é por non ir a Graada 
que faroneja?
Se é rie' omen ou á mesnada, 
maldito seja!

O que meteu na taleiga
pouc' aver e muita meiga,
é por non entrar na Veiga 
que faroneja?
Pois chus mol (e) é que manteiga,
       maldito seja!

 

Autor: D. Afonso X (1221-1284)
Editado por: nicoladavid

 

Comments