Propaganda Eleitoral

 

Na TV, só teu retrato
com teu número e teu nome.
Serás mesmo candidato
ou simples sombra que some?

Autor:  Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)

Editado por: nicoladavid

Comments